FC Zaparoh

Competitions
Liga Kleszczewo Jesień 2017, Liga Kleszczewo Wiosna 2017, Liga Kleszczewo Wiosna 2018
Sezony
Jesień 2016, Jesień 2017, Wiosna 2017, Wiosna 2018

FC Zaparoh

Wyniki

5 - 0

Vikings Tulce v FC Zaparoh

5 - 0

Walka Kostrzyn v FC Zaparoh

4 - 7

FC Zaparoh v Black Devils

8 - 2

Oldboys Pobiedziska v FC Zaparoh

0 - 6

FC Zaparoh v Walka Kostrzyn

3 - 1

FC Zaparoh v Vikings Tulce

5 - 4

Kwiaciarnia Zielona Weranda v FC Zaparoh

5 - 3

FC Zaparoh v Kwiaciarnia Zielona Weranda

6 - 7

Black Devils v FC Zaparoh

0 - 8

FC Zaparoh v Oldboys Pobiedziska

11 - 4

FC Zaparoh v La Bestia Negra

5 - 4

Walka Kostrzyn v FC Zaparoh

3 - 3

FC Zaparoh v Red Bulls

3 - 0

FC Markowice v FC Zaparoh

3 - 2

FC Zaparoh v Pogrom Tulce

3 - 8

FC Zaparoh v Kwiaciarnia Zielona Weranda

10 - 0

FC Zaparoh v FC Aftermelanż

8 - 3

FC Zaparoh v Orliki Górskiego

1 - 3

Crerovia Krerowo v FC Zaparoh

5 - 2

FC Zaparoh v Oldboys Pobiedziska

4 - 3

La Bestia Negra v FC Zaparoh

0 - 6

Red Bulls v FC Zaparoh

4 - 5

Pogrom Tulce v FC Zaparoh

1 - 1

Kwiaciarnia Zielona Weranda v FC Zaparoh

2 - 2

Bad Boys Team v FC Zaparoh

5 - 4

Oldboys Pobiedziska v FC Zaparoh

6 - 0

FC Markowice

3 - 2

Crerovia Krerowo v FC Zaparoh

4 - 3

Walka Kostrzyn v FC Zaparoh

2 - 0

FC Zaparoh v Manhattan

3 - 0

Crerovia Krerowo v FC Zaparoh

9 - 6

Kalifornia v FC Zaparoh

6 - 2

FC Zaparoh v Walka Kostrzyn

5 - 2

Hurtum.pl Tulce v FC Zaparoh

4 - 2

FC Markowice v FC Zaparoh

1 - 5

FC Zaparoh v Oldboys Pobiedziska

8 - 0

FC Zaparoh v Szczytniki Rogalinek Gramy Razem

2 - 2

FC Zaparoh v Zielona Weranda

10 - 1

FC Zaparoh v Sokół Pławce

6 - 0

FC Zaparoh v Drużyna Mistrzów

5 - 3

Bad Boys Team - FC Zaparoh