Ze względu na mój charter pracy, który wykonuję muszę się ciągle dokształcać i często zdobywać wiedzę i umiejętności z wielu odległych mi dziedzin. Do tej pory musiałem się zapoznać działaniem firm oraz technologiami z wielu dziedzin m.in. budownictwa i energetyki. Tym razem posadzki epoksydowe oraz inne posadzki przemysłowe – to bym temat, który musiałem zgłębić tym razem.
Moje poszukiwania rozpocząłem od zapoznania się z samym terminem posadzki. Każdy z nas może powiedzieć, co to jest, ale ja chciałem bardziej szczegółowo się z tym terminem zapoznać. Dzięki temu wiem, że posadzki, czyli zewnętrzna ostatnia warstwa podłogi są bardzo zróżnicowane a posadzki epoksydowe to tylko jeden z wielu jej rodzajów.
Dzięki mojemu studiowaniu wielu stron internetowych wiem, że posadzki możemy podzielić na bezspoinowe, spoinowe, mozaikowe oraz żywiczne, w których skład wchodzą właśnie posadzki epoksydowe oraz takie posadzki jak poliuretanowe czy metaakrylowe oraz zróżnicowanej strukturze i barwie.

Comments are closed.