Fundacja Projekt Liga

ul. Pocztowa 7/5 63 – 004 Poznań
Tel. 519 475 738
Mail: biuro@ligawielkopolska.pl

Bank Millenium
39 1160 2202 0000 0001 9741 4308

Sponsorzy